Voor toegankelijk juridisch advies

Voor toegankelijk juridisch advies

Gespecialiseerd in ieder rechtsgebied

MNT Juridisch Advies is echt gespecialiseerd in vrijwel ieder rechtsgebied.
Dit komt door de verschillende rechtsgebieden waar wij ervaring in hebben
gehad. Van juridische werkzaamheden bij de uitkeringsinstantie UWV (sociale
zekerheid) tot juridische werkzaamheden bij een deurwaarderskantoor
(beslaglegging). Bovendien heeft MNT Juridisch Advies actuele kennis van
zoveel rechtsgebieden door de onderwijskundige taken aan studenten op
vrijwel ieder rechtsgebied.
Door al deze juridische werkzaamheden adviseert MNT Juridisch Advies u op
het gebied van Arbeidsrecht tot Bewaar en Beroep. En op het gebied van
Strafrecht tot Consumentenrecht. Bovendien ondersteunt MNT Juridisch Advies
u ook bij het opstellen van Arbeidscontracten en Algemene Voorwaarden voor
bedrijven.

Contact opnemen Bekijk de tarieven
Bel direct