Voor toegankelijk juridisch advies

Voor toegankelijk juridisch advies

Wie zijn wij?

MNT Juridisch Advies staat voor Mr. Nikolaj Tigelaar Juridisch Advies. Mr. Nikolaj Tigelaar is in 2004 afgestudeerd in Meester in de Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Mr. Nikolaj Tigelaar is in vele rechtsgebieden werkzaam (geweest), onder meer in de volgende functies:

1. Als Jurist bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zijn functie was hier onder meer het beoordelen van bezwaar- en beroepschriften van uitkeringsgerechtigden en uitkeringsaanvragers. Hij nam wekelijks deel aan hoorzittingen om de bezwaar- en beroepschriften goed te kunnen beoordelen. Hij is hierdoor gespecialiseerd in de WW, ZW en WAO/WIA.

2. Als Jurist bij een Deurwaarderskantoor. Zijn functie was hier onder meer het beoordelen van een wel of niet geldige beslaglegging op goederen en salaris en dergelijke. Hij woonde vele rechtszittingen bij om zijn cliënten zo professioneel mogelijk bij te staan. Hij is hierdoor gespecialiseerd in beslaglegging en het consumentenrecht.

3. Naast zijn werk als Juridisch Adviseur is Mr. Nikolaj Tigelaar al 9 jaar lang werkzaam als Docent Recht. Hij geeft les in vrijwel alle rechtsgebieden en door zijn onderwijsgevende taken is hij op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.

4. Verder geeft Mr. Nikolaj Tigelaar voorlichtingen door middel van Cursussen en Workshops over verschillende rechtsgebieden aan scholen, gemeentes en welzijnsinstellingen en dergelijke. Op een heldere en toegankelijke wijze legt Mr. Nikolaj Tigelaar de vaak moeilijk geformuleerde wet- en regelgeving aan de desbetreffende doelgroep uit.

Bel direct